ridhestar ASVH:s hemsida Hgen.slu hemsida

Välkommen till "Internetbaserade tabeller med resultat från BLUP beräkningar som baseras på Kvalitetsbedömningar på Svenska Varmblodiga Ridhästar "!

Publiceringen är ett resultat av samarbete mellan ASVH, SLU och IHBC. ASVH:s data med resultat från kvalitetsbedömningar från 1973 - 2004 ligger till grund för resultaten. SLU är ansvarig för iordningställandet och kontroll av materialen och genetisk expertis. BLUP beräkningarna och utvecklingen av servleten har utförts av IHBC.

* Förtydligande av publicerade uppgifter

* Huvud-Söksidan (Söka avelsrelaterade uppgifter om en häst)

* Tabeller med resultat för hingstar

* Tabeller med resultat för ston

* Äpplen ("Applets")