Denna servlet visar avelsrelaterade uppgifter om varmblodiga travhästar. Tabellerna på denna sida visar basuppgifter om hästen t ex kön födelseår, födelseland, far, mor och genursprung (USA, Frankrike eller Ryssland). Sedan visas BLUP uppgifter och tabeller med hästens tävlingsresultat. Längst nere på sidan finns länk till härstamningsträd som visar 4 generationer räknad från individen. För alla individer med som mest 100 registrerade avkommor i materialet går att få fram detaljerade uppgifter om avkommorna genom en länk. Vidare finns det en länk till sammanställning om avkommestatistiken för individer med upp till 200 registrerade avkommor (denna begränsning i antal avkommor görs för att minska belastning på värddatorn, men kan förhoppningsvis utökas senare). För ston finns det länk till ett servlet där man kan rangordna avelsgodkända hingstar med officiellt BLUP index enligt diverse egenskaper och se avkommornas förväntade avelsvärden i form av BLUP härstamningsindex. Dessutom visas de potentiella avkommornas inavelskoefficient (F%). Före listningen kan man välja restriktioner på avkommornas inavelsgrad och andel franska gener (FR%).

För fördjupning se följande länk: Avelsteori