Förklaring till tabell med alla årsrader med tävlingsprestationer.


Denna tabell visar hästens tävlingsprestationer ackumulerade inom de år som hästen har startat även de som inte ligger till grund för framräkning av BLUP index.


  1. År = Tävlingsår.

  2. Antst = Antal starter under tävlingsåret.

  3. Pl:1 = Antal placeringar som etta i lopp under tävlingsåret.

  4. Pl:2 = Antal placeringar som tvåa i lopp under tävlingsåret.

  5. Pl:3 = Antal placeringar som trea i lopp under tävlingsåret.

  6. Priss = Prissumma insprungen under året.

  7. Volt = Bästa kilometer tid (- 1 min) i voltstart under året.

  8. Auto = Bästa kilometer tid (- 1 min) i autostart under året.