Förklaring till tabell med standardiserade tävlingsprestationsmått och prestationsindex.


Denna tabell visar hästens tävlingsprestationer som ett indextal (medelvärde 100, SD (mått på spridning) = 10) som visar hästens tävlingsprestationer i jämförelse med andra tävlande hästar födda samma år och av samma kön.


  1. År = Tävlingsår.

  2. Antst = Antal starter.

  3. Pl1_3 = Placeringsprocent.

  4. Priss = Prissumma.

  5. Priss_st = Prissumma per start.

  6. Kmtid = Bästa kilometer tid (- 1 min) i voltstart eller autostart + 2 sek.

  7. Prest_index = Prestationsindex är ett medelvärde av index 3) – index 6).