Förklaring till tabell med 3-5 års tävlingsprestationsrad.


Denna tabell visar hästens tävlingsprestationer som ligger till grund för framräkning av BLUP index.


  1. Start st = Kod för start status.

  2. Ant st = Antal starter som 3-5 åring.

  3. Ant pl:1-3 = Antal plceringar som 1-3 i lopp som 3-5 åringar.

  4. Pl:1-3% = Placeringsprocent.

  5. Priss = Prissumma.

  6. Priss/st = Prissumma per start.

  7. Km tid = Bästa kilometer tid (- 1 min) i voltstart eller autostart + 2 sek.