Förklaring till tabell som visar uppdelning av BLUP index.


  1. Översta raden visar hästens härstamningsindex som är medelvärden för föräldrarnas BLUP index för respektive egenskap.

  2. Andra raden visar vilket index hästen skulle ha om inget hänsyn togs till hästens härstamning eller eventuella prestationer hos avkommor utan endast baserad på hästens egna prestationer.

  3. Tredje raden är index som kombinerar information från härstamning och egna prestationer men tar ej hänsyn till eventuella prestationer hos avkommor.

  4. Sista rader visar avkommornas påverkan på hästens BLUP index för respektive egenskap. Det är viktigt att komma ihåg i det sammanhanget att avkommornas inverkan på hästen BLUP index korrigeras för den andra förälderns skattade avelsvärde.