Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Citation H 2001 US US-X 11085 Conway Hall Italian Cut 100.0 0.0 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Citation 96 114 106 112 # 0 0 0 0 0.75 7 10.16

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 96 102 99 101
Individ 91 107 105 106
Ind+Härst 95 114 106 111
Avk.avvik 0 0 0 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Citation 0 16 12 75 2284500 142,781.25 13.0

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Citation 2003 1 1 0 0 9846 0.0 0.0
Citation 2004 12 2 1 2 606515 0.0 0.0
Citation 2005 9 4 4 1 1005000 0.0 11.9
Citation 2006 1 0 0 1 152088 0.0 12.3
Citation 2006 7 3 0 0 1279500 0.0 11.0
Citation 2007 4 0 0 0 72838 0.0 11.9
Citation 2007 12 5 2 0 2450000 0.0 10.4
Citation 2008 3 0 0 1 268341 0.0 11.7
Citation 2008 5 0 1 2 125000 0.0 11.3
Citation 2009 1 0 0 1 29168 0.0 11.9
Citation 2009 2 0 0 0 12000 0.0 12.3

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Citation 2005 103 118 111 112 117 115
Citation 2006 99 103 113 115 121 113
Citation 2007 106 109 114 115 123 115
Citation 2008 96 110 105 107 116 110
Citation 2009 89 89 102 105 109 101

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd