Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Atticus Hanover H 2000 US US-W 0332 Conway Hall Atomic Reactor 100.0 0.0 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Atticus Hanover 108 102 105 103 # 11 11 8 72.73 0.87 5 9.68

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 101 100 101 100
Individ 97 88 98 90
Ind+Härst 104 100 101 100
Avk.avvik 5 2 4 3

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Atticus Hanover 0 43 14 32.56 295200 6,865.12 16.0

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Atticus Hanover 2002 4 0 1 1 32500 18.0 0.0
Atticus Hanover 2003 7 0 2 1 58200 17.0 17.1
Atticus Hanover 2004 17 1 2 1 127500 16.4 14.6
Atticus Hanover 2005 15 1 2 2 77000 16.0 15.5
Atticus Hanover 2006 13 1 0 0 32000 16.2 14.0
Atticus Hanover 2007 4 0 0 0 0 16.9 15.8
Atticus Hanover 2008 5 0 0 1 11000 18.1 14.6

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Atticus Hanover 2002 106 102 104 103 110 105
Atticus Hanover 2003 102 101 103 103 105 103
Atticus Hanover 2004 112 95 106 103 105 102
Atticus Hanover 2005 110 100 104 102 103 102
Atticus Hanover 2006 106 89 101 99 102 98
Atticus Hanover 2007 94 87 92 92 98 92
Atticus Hanover 2008 96 98 99 100 97 99

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd
Avkommestatistik + komplett lista över alla avkommor
Avkommestatistik endast sammanställing