Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Andover Andover H 2004 US US-9BC847 Andover Hall Wac 100.0 0.0 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Andover Andover 106 103 107 104 # 368 280 187 66.79 0.99 1 11.45

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 104 108 106 107
Individ 89 95 101 96
Ind+Härst 102 110 106 109
Avk.avvik 4 -5 1 -2

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Andover Andover 0 9 4 44.44 191250 21,250 15.0

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Andover Andover 2007 7 3 0 2 118606 0.0 0.0
Andover Andover 2008 9 4 0 0 191250 15.0 13.8

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Andover Andover 2008 104 102 106 106 108 105

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd