Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Nuncio H 2011 US US-8J2602 Andover Hall Nicole Isabelle 100.0 0.0 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Nuncio 102 131 118 127 # 0 0 0 0 0.75 7 12.34

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 101 114 107 112
Individ 94 122 115 119
Ind+Härst 102 132 117 128
Avk.avvik 0 0 1 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Nuncio 0 24 24 100 13040504 543,354.33 11.2

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Nuncio 2013 10 5 5 0 3491483 0.0 0.0
Nuncio 2014 17 11 5 1 11041243 0.0 0.0
Nuncio 2015 13 10 2 1 3600000 0.0 9.6
Nuncio 2016 11 11 0 0 9440504 0.0 9.2
Nuncio 2017 12 5 2 2 1087000 0.0 9.5

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Nuncio 2015 109 117 115 115 128 119
Nuncio 2016 106 118 117 118 124 119
Nuncio 2017 106 115 111 111 119 114

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd