Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Formation H 2007 US US-8EM984 Kadabra Winged Victory 100.0 0.0 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Formation 100 108 102 106 # 4 0 0 0 0.78 6 10.88

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 99 107 101 105
Individ 93 93 102 95
Ind+Härst 100 108 103 107
Avk.avvik 0 0 -1 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Formation 0 23 10 43.48 187500 8,152.17 15.1

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Formation 2010 1 0 1 0 5000 0.0 15.8
Formation 2011 13 5 2 0 154700 17.1 13.1
Formation 2012 9 0 1 1 27800 0.0 14.5
Formation 2013 6 3 1 0 119000 17.2 14.0
Formation 2014 12 0 0 3 65942 15.4 10.7
Formation 2015 13 1 0 2 71300 14.4 13.2
Formation 2016 6 0 1 0 22500 15.1 11.2

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Formation 2010 81 115 94 100 97 101
Formation 2011 108 105 105 103 106 105
Formation 2012 103 95 99 98 96 97
Formation 2013 99 113 105 106 97 105
Formation 2014 106 99 103 101 114 104
Formation 2015 108 100 105 103 105 103
Formation 2016 101 99 104 104 111 104

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd
Avkommestatistik + komplett lista över alla avkommor
Avkommestatistik endast sammanställing