Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Shaq is Back H 2007 US US-8E8126 Credit Winner Vivica Hall 100.0 0.0 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Shaq is Back 102 112 109 111 # 4 4 3 75 0.82 6 11.56

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 103 109 106 108
Individ 91 96 103 97
Ind+Härst 102 111 108 110
Avk.avvik 0 1 1 1

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Shaq is Back 0 16 6 37.5 322000 20,125 14.2

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Shaq is Back 2009 11 5 4 0 1449115 0.0 0.0
Shaq is Back 2010 19 4 7 3 1682148 0.0 0.0
Shaq is Back 2011 15 1 2 3 318000 16.4 12.2
Shaq is Back 2012 1 0 0 0 4000 0.0 14.5
Shaq is Back 2013 16 5 2 1 749274 0.0 10.0
Shaq is Back 2014 7 5 0 1 308000 0.0 10.3
Shaq is Back 2015 8 1 2 1 152000 0.0 11.3
Shaq is Back 2016 6 1 2 0 74800 12.7 12.3

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Shaq is Back 2011 110 100 107 105 112 106
Shaq is Back 2012 81 85 94 100 96 93
Shaq is Back 2013 111 107 110 109 121 112
Shaq is Back 2014 100 118 108 109 117 113
Shaq is Back 2015 102 110 107 108 112 109
Shaq is Back 2016 101 111 107 107 114 110

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd
Avkommestatistik + komplett lista över alla avkommor
Avkommestatistik endast sammanställing