Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Billy Flynn H 2012 US US-7K6133 Cantab Hall Zeta Jones 100.0 0.0 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Billy Flynn 105 117 110 115 # 0 0 0 0 0.76 7 13.02

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 105 116 109 114
Individ 93 98 106 99
Ind+Härst 105 117 111 115
Avk.avvik 0 0 0 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Billy Flynn 0 22 6 27.27 286800 13,036.36 12.6

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Billy Flynn 2014 11 8 2 0 2530033 0.0 0.0
Billy Flynn 2015 9 0 1 1 644200 0.0 0.0
Billy Flynn 2016 9 0 2 0 75300 0.0 11.7
Billy Flynn 2017 13 1 2 1 211500 16.6 10.6
Billy Flynn 2018 9 0 0 4 82807 13.0 12.1

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Billy Flynn 2016 104 93 102 101 109 101
Billy Flynn 2017 107 96 105 104 113 105
Billy Flynn 2018 106 102 103 99 110 104

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd