Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Billy Flynn H 2012 US US-7K6133 Cantab Hall Zeta Jones 100.0 0.0 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Billy Flynn 105 118 112 116 # 0 0 0 0 0.76 7 13.02

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 105 117 111 115
Individ 93 99 107 100
Ind+Härst 105 118 112 116
Avk.avvik 0 0 0 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Billy Flynn 0 20 5 25 246800 12,340 12.6

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Billy Flynn 2014 11 8 2 0 2530033 0.0 0.0
Billy Flynn 2015 9 0 1 1 644200 0.0 0.0
Billy Flynn 2016 9 0 2 0 75300 0.0 11.7
Billy Flynn 2017 11 0 2 1 171500 0.0 10.6

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Billy Flynn 2016 103 93 103 102 109 102
Billy Flynn 2017 107 96 105 104 113 104

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd