Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Propulsion H 2011 US US-7J5599 Muscle Hill Danae 100.0 0.0 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Propulsion 102 136 120 131 # 0 0 0 0 0.75 7 13.35

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 102 122 111 119
Individ 92 120 115 118
Ind+Härst 102 136 119 131
Avk.avvik 0 0 2 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Propulsion 0 16 15 93.75 5180362 323,772.62 10.9

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Propulsion 2014 8 3 2 1 227478 0.0 0.0
Propulsion 2015 13 5 0 2 425105 0.0 0.0
Propulsion 2015 3 3 0 0 130000 0.0 13.0
Propulsion 2016 13 8 3 1 5050362 13.1 8.9
Propulsion 2017 14 5 4 1 5935545 11.8 8.1
Propulsion 2018 13 8 2 3 10908827 11.3 9.1

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Propulsion 2015 90 117 104 108 104 108
Propulsion 2016 109 116 115 115 127 118
Propulsion 2017 109 113 117 117 135 121
Propulsion 2018 110 121 126 128 126 125

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd