Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Propulsion H 2011 US US-7J5599 Muscle Hill Danae 100.0 0.0 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Propulsion 103 137 121 132 # 0 0 0 0 0.75 7 13.35

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 104 123 111 120
Individ 92 121 116 119
Ind+Härst 103 137 119 132
Avk.avvik 0 0 2 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Propulsion 0 16 15 93.75 5180362 323,772.62 10.9

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Propulsion 2014 8 3 2 1 227478 0.0 0.0
Propulsion 2015 13 5 0 2 425105 0.0 0.0
Propulsion 2015 3 3 0 0 130000 0.0 13.0
Propulsion 2016 13 8 3 1 5050362 13.1 8.9
Propulsion 2017 12 4 4 1 5314250 11.8 8.1

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Propulsion 2015 90 117 104 108 104 108
Propulsion 2016 109 116 115 115 127 118
Propulsion 2017 109 114 116 116 134 120

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd