Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Volstead H 2011 US US-7J4766 Cantab Hall Madame Volo 100.0 0.0 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Volstead 108 126 115 123 # 0 0 0 0 0.76 7 13.27

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 106 118 110 116
Individ 97 110 111 110
Ind+Härst 108 126 115 123
Avk.avvik 0 0 1 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Volstead 0 42 22 52.38 3676378 87,532.81 11.5

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Volstead 2014 11 5 0 0 210750 15.1 11.9
Volstead 2015 15 6 4 0 2151500 0.0 9.8
Volstead 2016 16 5 2 0 1314128 0.0 9.5
Volstead 2017 17 4 3 1 1386446 0.0 9.3
Volstead 2018 12 3 1 1 813000 12.2 9.7

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Volstead 2014 110 100 107 105 117 107
Volstead 2015 111 107 113 113 126 115
Volstead 2016 111 103 111 110 121 111
Volstead 2017 111 105 112 111 121 112
Volstead 2018 109 104 114 113 120 113

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd