Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Anders Crown H 1988 US US-7959 G Workaholic Scored Again 100.0 0.0 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Anders Crown 92 91 92 91 # 466 460 280 60.87 0.99 1 10.82

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 96 92 95 93
Individ 89 100 98 99
Ind+Härst 94 102 99 101
Avk.avvik -1 -10 -6 -8

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Anders Crown 0 13 12 92.31 1219915 93,839.62 14.6

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Anders Crown 1990 14 5 4 0 835000 0.0 0.0
Anders Crown 1991 15 2 3 5 1506410 0.0 0.0
Anders Crown 1992 7 7 0 0 681800 0.0 12.6
Anders Crown 1993 6 2 1 2 538115 15.1 12.8

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Anders Crown 1992 99 120 111 114 122 117
Anders Crown 1993 96 116 111 114 116 114

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd