Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Uncle Lasse H 2012 US US-6K6952 Donato Hanover Solveig 100.0 0.0 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Uncle Lasse 102 132 121 128 # 88 0 0 0 0.94 4 14.29

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 102 122 114 119
Individ 91 115 113 113
Ind+Härst 102 132 119 128
Avk.avvik 0 0 2 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Uncle Lasse 0 15 12 80 2097000 139,800 11.3

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Uncle Lasse 2014 13 4 4 1 2660197 0.0 0.0
Uncle Lasse 2015 16 5 2 4 4391830 0.0 0.0
Uncle Lasse 2016 15 8 3 1 2097000 0.0 9.3

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Uncle Lasse 2016 110 112 112 111 128 116

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd
Avkommestatistik + komplett lista över alla avkommor
Avkommestatistik endast sammanställing