Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Daley Lovin H 2011 US US-6J3463 Conway Hall Dreamsrmadeofthis 98.7 1.3 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Daley Lovin 103 124 116 121 # 0 0 0 0 0.75 7 11.19

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 104 113 108 112
Individ 92 112 112 111
Ind+Härst 103 125 115 122
Avk.avvik 0 0 1 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Daley Lovin 0 17 14 82.35 1587667 93,392.18 11.9

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Daley Lovin 2013 9 1 1 4 726694 0.0 0.0
Daley Lovin 2014 17 5 1 3 679097 0.0 0.0
Daley Lovin 2015 14 5 5 1 1220167 12.5 9.9
Daley Lovin 2016 3 2 0 1 367500 0.0 12.0

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Daley Lovin 2015 110 111 111 111 125 114
Daley Lovin 2016 92 118 107 111 105 110

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd