Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Wishing Stone H 2007 US US-6E4723 Conway Hall Meadowbranch Magic 100.0 0.0 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Wishing Stone 105 124 117 122 # 27 6 5 83.33 0.88 5 11.59

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 104 112 108 111
Individ 91 109 107 108
Ind+Härst 103 122 112 119
Avk.avvik 2 2 4 2

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Wishing Stone 0 15 10 66.67 2392000 159,466.67 12.7

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Wishing Stone 2007 0 0 0 0 -29535 0.0 0.0
Wishing Stone 2009 9 3 3 1 1401349 0.0 0.0
Wishing Stone 2010 15 6 3 2 6444823 0.0 0.0
Wishing Stone 2011 5 1 1 0 1176742 0.0 11.0
Wishing Stone 2011 9 3 3 1 1892000 0.0 10.7
Wishing Stone 2012 3 1 0 0 957837 0.0 11.3
Wishing Stone 2012 6 0 1 2 500000 0.0 10.9

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Wishing Stone 2011 103 112 113 114 123 115
Wishing Stone 2012 98 105 109 111 116 110

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd
Avkommestatistik + komplett lista över alla avkommor
Avkommestatistik endast sammanställing