Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Beer Summit H 2009 US US-5G4699 Cantab Hall Prime Mistress 100.0 0.0 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Beer Summit 103 118 110 116 # 34 0 0 0 0.88 5 11.83

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 102 111 105 109
Individ 93 105 108 105
Ind+Härst 103 119 110 116
Avk.avvik 0 0 0 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Beer Summit 0 23 12 52.17 1062376 46,190.26 12.4

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Beer Summit 2011 8 1 1 3 338050 0.0 0.0
Beer Summit 2012 13 3 2 2 2442177 0.0 0.0
Beer Summit 2013 2 1 1 0 75461 0.0 0.0
Beer Summit 2013 9 1 2 1 313323 0.0 11.0
Beer Summit 2014 14 5 1 2 749053 0.0 10.4
Beer Summit 2015 10 1 1 0 108700 0.0 9.7
Beer Summit 2016 3 1 0 0 10000 15.8 15.5

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Beer Summit 2013 104 102 107 107 117 108
Beer Summit 2014 108 107 111 110 116 111
Beer Summit 2015 104 95 104 103 121 106
Beer Summit 2016 92 103 99 101 98 100

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd
Avkommestatistik + komplett lista över alla avkommor
Avkommestatistik endast sammanställing