Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Magic Tonight H 2009 US US-4GB779 Andover Hall Miss Possessed 100.0 0.0 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Magic Tonight 104 128 117 125 # 0 0 0 0 0.77 6 10.96

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 104 118 110 116
Individ 93 113 112 112
Ind+Härst 104 128 116 124
Avk.avvik 0 0 1 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Magic Tonight 0 21 13 61.9 2692670 128,222.38 11.3

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Magic Tonight 2011 7 3 2 0 671095 0.0 0.0
Magic Tonight 2012 15 3 2 1 2257262 0.0 0.0
Magic Tonight 2013 6 2 2 1 211289 0.0 0.0
Magic Tonight 2013 10 3 3 0 1062200 0.0 10.8
Magic Tonight 2014 11 5 1 1 1630470 0.0 9.3
Magic Tonight 2015 10 4 0 0 3693991 0.0 9.7
Magic Tonight 2016 13 0 3 1 277000 0.0 10.0
Magic Tonight 2017 9 0 1 0 126100 0.0 10.1

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Magic Tonight 2013 105 107 111 112 119 112
Magic Tonight 2014 105 109 114 115 125 116
Magic Tonight 2015 104 103 115 116 121 113
Magic Tonight 2016 108 102 109 107 118 109
Magic Tonight 2017 107 97 108 107 120 108

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd