Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Sergei Hanover H 2006 US US-4D6047 Yankee Glide Sally Hanover 100.0 0.0 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Sergei Hanover 109 112 105 110 # 24 12 7 58.33 0.9 4 12.74

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 107 110 106 109
Individ 96 98 103 99
Ind+Härst 109 114 108 113
Avk.avvik 0 0 -2 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Sergei Hanover 0 40 19 47.5 1138600 28,465 14.0

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Sergei Hanover 2008 4 2 0 0 60000 17.7 0.0
Sergei Hanover 2009 12 7 3 0 675000 15.5 12.9
Sergei Hanover 2010 13 2 2 1 352000 0.0 12.1
Sergei Hanover 2011 11 1 0 1 51600 15.5 12.0
Sergei Hanover 2012 11 0 0 0 35600 14.8 14.5

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Sergei Hanover 2008 105 100 103 102 107 103
Sergei Hanover 2009 110 112 110 109 114 111
Sergei Hanover 2010 109 100 107 106 113 107
Sergei Hanover 2011 106 94 102 100 110 101
Sergei Hanover 2012 106 85 102 100 105 98

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd
Avkommestatistik + komplett lista över alla avkommor
Avkommestatistik endast sammanställing