Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Year in Review H 2004 US US-4BC210 Self Possessed Royal Review 100.0 0.0 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Year in Review 99 106 102 105 # 17 1 0 0 0.83 6 10.78

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 100 101 99 101
Individ 90 98 104 99
Ind+Härst 99 108 105 107
Avk.avvik 0 0 -1 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Year in Review 0 13 5 38.46 393000 30,230.77 12.8

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Year in Review 2006 9 2 3 4 536649 0.0 0.0
Year in Review 2007 17 4 5 4 921968 0.0 0.0
Year in Review 2008 5 2 0 0 170000 0.0 10.8
Year in Review 2009 8 2 1 0 223000 0.0 10.9
Year in Review 2010 7 1 0 0 127000 15.0 13.1
Year in Review 2011 12 4 3 1 865000 0.0 11.3
Year in Review 2012 11 0 3 1 284500 0.0 11.6

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Year in Review 2008 97 100 105 107 124 109
Year in Review 2009 101 100 106 107 118 108
Year in Review 2010 99 92 104 105 104 101
Year in Review 2011 107 115 111 111 114 113
Year in Review 2012 105 107 109 109 111 109

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd
Avkommestatistik + komplett lista över alla avkommor
Avkommestatistik endast sammanställing