Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Keystone Brady H 2004 US US-4B504 Lindy Lane Yankee Bacall 100.0 0.0 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Keystone Brady 95 109 107 108 # 0 0 0 0 0.77 6 11.72

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 95 100 102 100
Individ 90 103 104 103
Ind+Härst 95 110 107 109
Avk.avvik 0 0 0 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Keystone Brady 0 12 8 66.67 1006500 83,875 14.2

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Keystone Brady 2006 12 7 1 1 640449 0.0 0.0
Keystone Brady 2007 1 0 1 0 333210 0.0 13.5
Keystone Brady 2007 7 5 1 0 751500 0.0 12.4
Keystone Brady 2008 5 2 0 0 255000 0.0 12.2

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Keystone Brady 2007 103 113 110 111 119 113
Keystone Brady 2008 97 100 107 109 114 107

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd