Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Tag The Devil H 1998 US US-488 TE Tagliabue Advocates Devil 100.0 0.0 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Tag The Devil 102 111 105 109 # 17 0 0 0 0.84 5 14.21

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 100 104 100 103
Individ 95 100 103 100
Ind+Härst 102 111 105 109
Avk.avvik 0 0 1 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Tag The Devil 0 32 16 50 1713000 53,531.25 12.6

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Tag The Devil 2000 5 0 1 1 190549 0.0 0.0
Tag The Devil 2001 7 3 1 0 283746 0.0 13.1
Tag The Devil 2001 3 1 0 0 150000 0.0 13.5
Tag The Devil 2002 1 1 0 0 179295 0.0 14.5
Tag The Devil 2002 16 0 4 3 463000 13.4 11.6
Tag The Devil 2003 5 1 0 0 255041 0.0 14.7
Tag The Devil 2003 13 4 1 3 1100000 0.0 10.6
Tag The Devil 2004 8 1 4 2 1480573 0.0 11.7
Tag The Devil 2004 8 1 2 0 297500 14.4 10.6
Tag The Devil 2005 3 0 1 0 368243 0.0 12.2
Tag The Devil 2005 12 3 3 2 1042500 0.0 11.2
Tag The Devil 2006 10 0 5 1 761000 0.0 12.4
Tag The Devil 2007 2 0 0 0 0 0.0 0.0
Tag The Devil 2007 4 0 0 0 52500 0.0 11.8

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Tag The Devil 2001 92 96 106 109 115 107
Tag The Devil 2002 110 102 109 107 125 111
Tag The Devil 2003 107 109 112 112 126 115
Tag The Devil 2004 101 103 109 110 126 112
Tag The Devil 2005 106 114 112 112 119 114
Tag The Devil 2006 105 113 111 112 110 112
Tag The Devil 2007 95 90 106 108 114 105

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd
Avkommestatistik + komplett lista över alla avkommor
Avkommestatistik endast sammanställing