Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Cruzado Dela Noche H 2012 US US-3K9052 Muscle Massive Alidade 100.0 0.0 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Cruzado Dela Noche 103 126 117 123 # 0 0 0 0 0.76 6 14.94

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 103 116 111 114
Individ 94 112 110 111
Ind+Härst 104 126 116 123
Avk.avvik 0 0 1 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Cruzado Dela Noche 0 27 15 55.56 3428665 126,987.59 11.7

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Cruzado Dela Noche 2014 11 3 0 4 1242193 0.0 0.0
Cruzado Dela Noche 2015 11 2 2 1 701683 0.0 0.0
Cruzado Dela Noche 2016 15 5 2 2 2284420 0.0 9.7
Cruzado Dela Noche 2017 12 3 2 1 1144245 12.9 10.2
Cruzado Dela Noche 2018 10 2 1 2 4767688 0.0 10.9

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Cruzado Dela Noche 2016 110 106 112 111 124 113
Cruzado Dela Noche 2017 106 104 111 111 116 110
Cruzado Dela Noche 2018 107 104 124 125 111 116

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd