Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Cruzado Dela Noche H 2012 US US-3K9052 Muscle Massive Alidade 100.0 0.0 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Cruzado Dela Noche 103 127 118 124 # 0 0 0 0 0.76 6 14.94

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 103 117 111 115
Individ 94 113 111 112
Ind+Härst 104 128 117 125
Avk.avvik 0 0 1 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Cruzado Dela Noche 0 25 15 60 3391165 135,646.6 11.7

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Cruzado Dela Noche 2014 11 3 0 4 1242193 0.0 0.0
Cruzado Dela Noche 2015 11 2 2 1 701683 0.0 0.0
Cruzado Dela Noche 2016 15 5 2 2 2284420 0.0 9.7
Cruzado Dela Noche 2017 10 3 2 1 1106745 12.9 10.2

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Cruzado Dela Noche 2016 110 106 112 112 124 113
Cruzado Dela Noche 2017 106 107 110 110 116 111

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd