Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Magnetic Power H 1999 US US-3982VE Malabar Man Flirtin Victory 100.0 0.0 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Magnetic Power 98 107 97 105 # 40 15 8 53.33 0.91 4 12.95

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 101 101 100 101
Individ 90 102 102 101
Ind+Härst 100 110 105 109
Avk.avvik 0 -2 -6 -2

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Magnetic Power 0 14 9 64.29 1122135 80,152.5 13.8

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Magnetic Power 2001 10 1 2 1 876368 0.0 0.0
Magnetic Power 2002 8 2 2 0 1229941 0.0 0.0
Magnetic Power 2003 3 1 0 0 159930 0.0 15.2
Magnetic Power 2003 10 4 1 3 977135 16.7 12.7
Magnetic Power 2004 14 6 4 1 1001567 0.0 11.8
Magnetic Power 2004 4 0 0 1 145000 0.0 11.8
Magnetic Power 2005 7 1 1 1 423023 0.0 11.0
Magnetic Power 2005 3 0 1 0 200000 0.0 11.4

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Magnetic Power 2003 104 113 111 112 114 113
Magnetic Power 2004 94 97 106 109 116 107
Magnetic Power 2005 90 101 107 112 117 109

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd
Avkommestatistik + komplett lista över alla avkommor
Avkommestatistik endast sammanställing