Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Turbo Thrust H 1990 US US-377 JC Supergill Bedell 100.0 0.0 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Turbo Thrust 101 98 102 99 # 871 844 577 68.36 1.0 1 11.29

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 99 101 102 101
Individ 89 99 100 99
Ind+Härst 98 108 104 107
Avk.avvik 3 -9 -1 -6

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Turbo Thrust 0 13 10 76.92 734170 56,474.62 13.6

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Turbo Thrust 1993 20 5 5 1 338665 0.0 11.6
Turbo Thrust 1994 3 1 2 0 180560 0.0 13.0
Turbo Thrust 1995 10 3 1 3 553610 14.1 11.6
Turbo Thrust 1996 1 1 0 0 60000 0.0 15.4

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Turbo Thrust 1994 90 118 107 111 117 114
Turbo Thrust 1995 102 111 110 112 122 114
Turbo Thrust 1996 79 123 104 112 100 110

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd