Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Fawkes H 2008 US US-2F5975 S.J.'s Caviar Up Front Peg 100.0 0.0 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Fawkes 104 124 113 121 # 2 0 0 0 0.78 6 10.31

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 105 116 107 114
Individ 89 109 108 108
Ind+Härst 103 125 112 121
Avk.avvik 0 0 1 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Fawkes 0 11 7 63.64 1454000 132,181.82 12.2

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Fawkes 2010 9 2 1 1 206108 0.0 0.0
Fawkes 2011 17 2 1 3 920742 0.0 0.0
Fawkes 2012 8 3 0 3 1414000 0.0 10.2
Fawkes 2013 3 1 0 0 40000 0.0 15.0
Fawkes 2014 8 2 0 0 133973 0.0 11.1
Fawkes 2016 5 1 1 0 42000 14.0 12.2

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Fawkes 2012 101 111 112 113 125 115
Fawkes 2013 91 99 101 104 93 99
Fawkes 2014 102 98 106 106 113 106
Fawkes 2016 98 107 104 105 105 105

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd
Avkommestatistik + komplett lista över alla avkommor
Avkommestatistik endast sammanställing