Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Select Yankee H 2006 US US-2DB065 Yankee Glide Fun For Us 100.0 0.0 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Select Yankee 101 108 109 108 # 75 51 34 66.67 0.96 3 13.91

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 104 109 108 109
Individ 94 105 106 105
Ind+Härst 105 117 112 115
Avk.avvik -2 -8 -2 -6

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Select Yankee 0 25 15 60 2108790 84,351.6 12.9

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Select Yankee 2008 14 2 4 1 949080 0.0 0.0
Select Yankee 2009 13 2 3 1 742945 0.0 0.0
Select Yankee 2010 14 5 3 1 1442500 0.0 10.9
Select Yankee 2011 11 2 3 1 666290 0.0 11.4

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Select Yankee 2010 110 108 111 111 122 113
Select Yankee 2011 106 106 110 109 114 110

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd
Avkommestatistik + komplett lista över alla avkommor
Avkommestatistik endast sammanställing