Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Victor Victor H 1991 US US-2954 K Valley Victory Social Season 100.0 0.0 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Victor Victor 92 91 98 92 # 206 143 94 65.73 0.98 2 10.73

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 94 91 95 92
Individ 88 90 97 91
Ind+Härst 93 95 98 96
Avk.avvik 0 -4 0 -2

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Victor Victor 0 10 4 40 161530 16,153 14.2

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Victor Victor 1993 11 0 3 3 749180 0.0 13.5
Victor Victor 1994 12 2 2 2 519640 0.0 12.0
Victor Victor 1995 10 2 0 2 161530 0.0 12.2

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Victor Victor 1995 103 101 107 107 121 109

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd