Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Clorita Lobell S 1986 US US-213 EA Speedy Crown Countess Advocate 100.0 0.0 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Clorita Lobell 97 97 101 98 # 6 6 6 100 0.87 5 9.86

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 93 88 92 89
Individ 89 91 96 92
Ind+Härst 92 94 96 94
Avk.avvik 5 3 5 4

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Clorita Lobell 0 14 11 78.57 129000 9,214.29 16.6

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Clorita Lobell 1989 3 1 1 0 17000 21.9 18.4
Clorita Lobell 1990 9 3 3 2 87000 16.6 16.3
Clorita Lobell 1991 2 1 0 0 25000 0.0 15.2

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Clorita Lobell 1989 93 112 104 106 100 105
Clorita Lobell 1990 102 125 108 109 117 115
Clorita Lobell 1991 86 113 105 111 111 110

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd
Avkommestatistik + komplett lista över alla avkommor
Avkommestatistik endast sammanställing
Välja en hingst