Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Aperfectyankee H 2010 US US-1HB501 Yankee Glide Asixpakfromperfect 100.0 0.0 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Aperfectyankee 106 115 111 114 # 43 3 2 66.67 0.9 4 12.48

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 106 115 109 113
Individ 90 98 105 99
Ind+Härst 104 116 111 114
Avk.avvik 2 0 0 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Aperfectyankee 0 12 5 41.67 144300 12,025 13.3

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Aperfectyankee 2012 7 3 1 1 2079591 0.0 0.0
Aperfectyankee 2013 13 4 1 1 1866953 0.0 0.0
Aperfectyankee 2014 12 1 2 2 144300 13.3 12.1
Aperfectyankee 2016 2 0 0 0 0 0.0 11.8

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Aperfectyankee 2014 107 101 105 103 114 106
Aperfectyankee 2016 88 87 91 93 105 94

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd
Avkommestatistik + komplett lista över alla avkommor
Avkommestatistik endast sammanställing