Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Bring Me Back H 2005 US US-1C565 S.J.'s Caviar Bax Machine 100.0 0.0 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Bring Me Back 101 111 101 109 # 16 12 7 58.33 0.87 5 8.5

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 100 106 101 105
Individ 89 102 104 102
Ind+Härst 99 113 105 111
Avk.avvik 2 -1 -3 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Bring Me Back 0 11 9 81.82 480500 43,681.82 15.4

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Bring Me Back 2007 2 2 0 0 60000 15.9 0.0
Bring Me Back 2008 6 4 1 1 380000 0.0 13.6
Bring Me Back 2009 3 0 1 0 40500 15.4 14.2

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Bring Me Back 2007 93 113 104 107 117 110
Bring Me Back 2008 100 117 108 109 110 111
Bring Me Back 2009 90 97 100 103 105 102

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd
Avkommestatistik + komplett lista över alla avkommor
Avkommestatistik endast sammanställing