Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Cool Keeper H 2010 US US-0HA430 Broadway Hall Missys Go Go 100.0 0.0 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Cool Keeper 104 124 113 121 # 0 0 0 0 0.75 7 10.39

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 102 114 106 112
Individ 97 110 111 110
Ind+Härst 104 124 113 121
Avk.avvik 0 0 0 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Cool Keeper 0 41 33 80.49 2575500 62,817.07 12.2

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Cool Keeper 2012 6 3 1 1 220000 17.6 17.3
Cool Keeper 2013 11 3 4 4 778500 13.4 13.6
Cool Keeper 2014 10 5 1 1 728000 0.0 10.2
Cool Keeper 2015 14 6 3 1 849000 0.0 11.4
Cool Keeper 2016 12 0 1 2 222800 0.0 10.0
Cool Keeper 2017 11 2 1 3 241200 0.0 10.7
Cool Keeper 2018 16 3 0 3 407800 0.0 9.9

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Cool Keeper 2012 110 109 108 107 104 107
Cool Keeper 2013 109 118 111 110 124 116
Cool Keeper 2014 105 109 110 110 123 113
Cool Keeper 2015 109 110 110 109 109 110
Cool Keeper 2016 107 97 106 105 117 107
Cool Keeper 2017 105 108 107 106 111 108
Cool Keeper 2018 114 105 109 106 116 109

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd