Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Yankee Granite H 1997 US US-0866 S American Winner Gratis Yankee 100.0 0.0 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Yankee Granite 107 98 107 100 # 18 18 13 72.22 0.9 4 12.22

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 102 102 104 102
Individ 95 88 98 90
Ind+Härst 104 101 104 102
Avk.avvik 3 -2 3 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Yankee Granite 0 37 11 29.73 273000 7,378.38 14.4

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Yankee Granite 1999 2 0 0 1 15427 0.0 0.0
Yankee Granite 2000 11 0 2 3 123979 0.0 14.9
Yankee Granite 2000 2 0 0 0 0 0.0 17.1
Yankee Granite 2001 22 3 2 3 180500 14.4 14.0
Yankee Granite 2002 13 1 0 2 92500 16.6 14.8
Yankee Granite 2005 5 0 0 0 2000 14.7 14.9

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Yankee Granite 2000 89 85 91 92 96 91
Yankee Granite 2001 115 100 106 103 116 106
Yankee Granite 2002 106 95 104 103 101 101
Yankee Granite 2005 96 89 98 97 110 98

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd
Avkommestatistik + komplett lista över alla avkommor
Avkommestatistik endast sammanställing