Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Running Sea H 1993 US US-0054 M Supergill Wish for Speed 100.0 0.0 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Running Sea 102 98 100 99 # 507 473 313 66.17 0.99 1 10.22

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 98 97 99 97
Individ 93 100 101 100
Ind+Härst 98 106 103 105
Avk.avvik 4 -7 -2 -4

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Running Sea 0 24 16 66.67 2154028 89,751.17 13.2

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Running Sea 1995 9 1 3 1 574725 0.0 0.0
Running Sea 1996 17 8 3 2 4479725 0.0 10.1
Running Sea 1997 2 2 0 0 175000 0.0 16.2
Running Sea 1998 22 8 2 4 1979028 15.0 11.2
Running Sea 1999 3 1 1 1 55000 0.0 14.3

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Running Sea 1997 87 120 108 113 99 110
Running Sea 1998 114 111 114 114 127 116
Running Sea 1999 89 123 104 108 105 110

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd