Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Baron Pepper H 1992 FI SF-922258 Barbeque Vicky Collins 100.0 0.0 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Baron Pepper 90 100 99 99 # 14 2 2 100 0.82 6 8.56

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 91 88 93 89
Individ 90 94 96 94
Ind+Härst 91 96 97 96
Avk.avvik 0 4 3 4

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Baron Pepper 0 14 8 57.14 681500 48,678.57 15.5

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Baron Pepper 1995 1 0 0 0 0 0.0 0.0
Baron Pepper 1996 28 16 1 3 178600 16.7 14.6
Baron Pepper 1997 5 3 1 0 72684 16.4 17.2
Baron Pepper 1997 14 7 0 1 681500 15.5 13.7
Baron Pepper 1998 6 2 2 0 129936 16.0 14.7
Baron Pepper 1998 4 0 0 1 37500 0.0 15.1
Baron Pepper 1999 2 0 1 1 274050 0.0 11.6
Baron Pepper 1999 17 5 5 1 2114000 14.1 12.2
Baron Pepper 2000 2 0 0 2 303710 0.0 12.2
Baron Pepper 2000 15 7 0 2 1077500 13.5 11.1
Baron Pepper 2001 4 1 1 1 987204 0.0 12.6
Baron Pepper 2001 19 8 1 2 1967500 0.0 11.8
Baron Pepper 2002 3 1 0 0 23920 0.0 14.9
Baron Pepper 2002 8 4 1 2 795000 14.5 13.2

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Baron Pepper 1997 107 107 111 111 112 110
Baron Pepper 1998 93 98 104 106 102 102
Baron Pepper 1999 110 113 115 115 118 115
Baron Pepper 2000 109 115 113 114 125 117
Baron Pepper 2001 112 114 115 115 119 116
Baron Pepper 2002 103 129 114 117 115 119

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd
Avkommestatistik + komplett lista över alla avkommor
Avkommestatistik endast sammanställing