Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Gentle Star H 1992 NO N-925757 Speedy Tomali Vanda Star 100.0 0.0 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Gentle Star 101 103 95 101 # 553 536 299 55.78 0.99 1 5.5

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 92 89 89 89
Individ 87 104 98 102
Ind+Härst 90 103 95 101
Avk.avvik 11 0 0 1

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Gentle Star 0 7 5 71.43 2675000 382,142.86 14.7

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Gentle Star 1995 12 10 1 1 596748 17.0 15.5
Gentle Star 1996 9 9 0 0 1064150 16.8 13.2
Gentle Star 1996 3 2 0 0 375000 0.0 15.0
Gentle Star 1997 9 7 2 0 1758021 16.7 12.7
Gentle Star 1997 4 2 1 0 2300000 0.0 12.7
Gentle Star 1998 4 2 1 0 176621 15.7 14.9
Gentle Star 1998 1 0 1 0 320000 0.0 16.2
Gentle Star 1999 1 0 0 0 51540 15.4 0.0

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Gentle Star 1996 91 109 109 114 105 110
Gentle Star 1997 93 112 115 120 118 116
Gentle Star 1998 81 122 110 119 97 112

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd