Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Tobin Kronos H 2012 IT IT-AT1180 Muscle Hill Zamia F.C. 100.0 0.0 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Tobin Kronos 104 123 114 120 # 0 0 0 0 0.77 6 13.1

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 103 115 109 113
Individ 96 109 109 108
Ind+Härst 105 124 114 121
Avk.avvik 0 0 0 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Tobin Kronos 0 35 19 54.29 2926079 83,602.26 12.1

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Tobin Kronos 2015 11 6 0 0 765506 15.4 12.3
Tobin Kronos 2016 13 2 5 1 1486330 12.1 10.4
Tobin Kronos 2017 11 4 1 0 674243 13.5 11.9

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Tobin Kronos 2015 108 104 110 110 115 110
Tobin Kronos 2016 108 106 111 110 120 112
Tobin Kronos 2017 105 102 109 109 107 107

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd