Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Spartan Kronos H 2011 IT IT-AS2389 Muscle Hill Dame Kronos 100.0 0.0 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Spartan Kronos 101 126 113 122 # 0 0 0 0 0.76 7 11.58

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 100 118 108 115
Individ 94 111 110 110
Ind+Härst 101 127 113 123
Avk.avvik 0 0 0 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Spartan Kronos 0 24 16 66.67 2354431 98,101.29 12.3

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Spartan Kronos 2013 2 0 0 0 0 0.0 18.7
Spartan Kronos 2014 8 3 2 0 430758 18.2 11.6
Spartan Kronos 2015 6 2 1 2 804500 0.0 12.7
Spartan Kronos 2016 10 3 3 0 1119173 12.3 10.3
Spartan Kronos 2017 2 0 1 0 87835 14.7 13.4

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Spartan Kronos 2014 105 105 110 110 120 111
Spartan Kronos 2015 98 112 110 112 105 110
Spartan Kronos 2016 105 107 111 111 115 111
Spartan Kronos 2017 87 105 103 108 99 104

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd