Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Riff Kronos H 2010 IT IT-AR1195 Dream Vacation Elaine Kronos 100.0 0.0 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Riff Kronos 108 120 113 118 # 11 0 0 0 0.82 6 11.7

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 107 111 108 110
Individ 95 108 108 107
Ind+Härst 108 120 113 118
Avk.avvik 0 0 0 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Riff Kronos 0 33 23 69.7 2535138 76,822.36 13.0

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Riff Kronos 2012 5 1 1 2 49559 0.0 16.7
Riff Kronos 2012 1 0 0 0 7500 0.0 15.8
Riff Kronos 2013 1 0 0 0 -574 0.0 15.7
Riff Kronos 2013 9 5 1 1 347200 14.4 13.2
Riff Kronos 2014 13 5 5 2 2020460 13.2 11.5
Riff Kronos 2015 10 0 2 2 159978 13.0 11.3
Riff Kronos 2016 7 0 1 2 311444 13.7 12.7

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Riff Kronos 2012 84 84 96 100 104 96
Riff Kronos 2013 106 112 108 108 116 111
Riff Kronos 2014 108 115 113 113 115 114
Riff Kronos 2015 104 100 105 104 112 105
Riff Kronos 2016 101 103 107 108 106 106

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd
Avkommestatistik + komplett lista över alla avkommor
Avkommestatistik endast sammanställing