Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Pojke Kronos H 2009 IT IT-AP3808 Donato Hanover Flicka Kronos 100.0 0.0 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Pojke Kronos 103 119 110 116 # 113 0 0 0 0.94 3 12.96

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 101 116 108 114
Individ 97 102 105 102
Ind+Härst 104 119 110 116
Avk.avvik 0 0 0 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Pojke Kronos 0 40 16 40 1570376 39,259.4 13.4

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Pojke Kronos 2011 1 1 0 0 30000 19.6 0.0
Pojke Kronos 2012 12 5 3 0 1133326 17.1 11.4
Pojke Kronos 2013 14 1 3 1 315250 0.0 11.4
Pojke Kronos 2014 13 0 2 0 91800 0.0 11.7

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Pojke Kronos 2011 85 114 102 107 101 106
Pojke Kronos 2012 110 108 112 111 123 114
Pojke Kronos 2013 110 99 108 106 114 107
Pojke Kronos 2014 107 91 103 101 108 101

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd
Avkommestatistik endast sammanställing