Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Oasis Bi H 2008 IT IT-AO2179 Toss Out Up Front JM 100.0 0.0 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Oasis Bi 103 118 111 116 # 0 0 0 0 0.76 6 13.06

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 101 110 107 109
Individ 95 106 106 105
Ind+Härst 103 118 111 116
Avk.avvik 0 0 0 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Oasis Bi 0 31 19 61.29 2471795 79,735.32 13.1

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Oasis Bi 2010 7 3 3 0 608449 17.6 15.4
Oasis Bi 2011 6 3 0 0 498000 0.0 13.3
Oasis Bi 2012 12 3 3 1 927346 14.5 11.1
Oasis Bi 2013 6 1 2 0 438000 0.0 12.4
Oasis Bi 2014 12 2 2 3 2035666 0.0 10.2
Oasis Bi 2015 13 3 3 2 3893359 0.0 10.0
Oasis Bi 2016 12 2 3 2 6943103 11.5 9.4
Oasis Bi 2017 13 1 1 3 2466541 13.4 9.6
Oasis Bi 2018 4 0 1 0 101000 12.7 11.1

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Oasis Bi 2010 110 110 112 110 107 110
Oasis Bi 2011 101 102 110 111 111 108
Oasis Bi 2012 107 106 110 110 118 111
Oasis Bi 2013 99 104 109 110 105 107
Oasis Bi 2014 107 109 114 115 119 114
Oasis Bi 2015 109 113 115 116 120 116
Oasis Bi 2016 108 113 116 117 123 117
Oasis Bi 2017 110 106 114 114 122 114
Oasis Bi 2018 100 104 107 108 113 108

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd