Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Imola November H 2004 IT IT-AI 1938 Viking Kronos Dizzy Crab 100.0 0.0 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Imola November 105 108 106 107 # 0 0 0 0 0.76 6 11.0

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 102 105 104 105
Individ 98 96 102 97
Ind+Härst 105 109 106 108
Avk.avvik 0 0 0 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Imola November 0 55 22 40 1528326 27,787.75 14.4

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Imola November 2004 0 0 0 0 -196 0.0 0.0
Imola November 2006 2 0 0 0 5000 19.5 0.0
Imola November 2007 14 2 3 1 194395 17.5 15.4
Imola November 2008 19 5 3 1 412495 14.4 13.8
Imola November 2009 20 4 3 0 916436 14.9 13.8
Imola November 2010 11 2 0 2 378689 13.5 0.0
Imola November 2011 5 2 0 0 255000 16.0 0.0

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Imola November 2006 95 86 96 97 101 95
Imola November 2007 112 100 106 104 101 103
Imola November 2008 114 103 108 106 112 107
Imola November 2009 113 99 110 108 106 106
Imola November 2010 105 100 108 107 114 107
Imola November 2011 97 106 108 110 99 106

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd