Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Glen Kronos H 2003 IT IT-AG4507 Enjoy Lavec Sweet Sound 98.4 1.6 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Glen Kronos 110 111 115 112 # 25 22 19 86.36 0.91 4 10.77

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 104 104 106 104
Individ 97 102 104 102
Ind+Härst 106 112 109 111
Avk.avvik 4 0 6 1

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Glen Kronos 0 41 19 46.34 2953550 72,037.8 13.5

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Glen Kronos 2003 0 0 0 0 1629 0.0 0.0
Glen Kronos 2005 5 3 0 0 156000 15.5 16.2
Glen Kronos 2006 6 3 0 0 4191110 0.0 13.0
Glen Kronos 2006 6 5 0 0 1070000 0.0 12.0
Glen Kronos 2007 12 1 2 0 244225 13.6 11.5
Glen Kronos 2008 18 1 3 4 1483325 0.0 11.8
Glen Kronos 2009 13 2 2 1 1507925 14.6 11.8
Glen Kronos 2011 7 1 0 0 34763 0.0 14.1

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Glen Kronos 2005 108 101 108 106 123 109
Glen Kronos 2006 100 112 111 113 121 114
Glen Kronos 2007 107 94 106 105 118 106
Glen Kronos 2008 112 102 112 110 112 109
Glen Kronos 2009 107 103 112 112 112 110
Glen Kronos 2011 101 96 104 104 99 101

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd
Avkommestatistik + komplett lista över alla avkommor
Avkommestatistik endast sammanställing