Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Calvin Capar H 1999 IT I-990420 Supergill La Goddess 100.0 0.0 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Calvin Capar 99 109 105 108 # 78 76 52 68.42 0.96 3 11.35

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 98 103 101 102
Individ 96 101 103 101
Ind+Härst 100 110 105 109
Avk.avvik 0 -1 1 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Calvin Capar 0 39 22 56.41 2650510 67,961.79 13.4

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Calvin Capar 1999 0 0 0 0 185015 0.0 0.0
Calvin Capar 2002 2 0 0 0 0 0.0 16.5
Calvin Capar 2002 15 5 2 3 610500 16.8 13.0
Calvin Capar 2003 2 0 1 0 213846 0.0 13.6
Calvin Capar 2003 13 6 0 3 1910510 13.4 11.6
Calvin Capar 2004 6 0 4 0 1119646 15.7 12.3
Calvin Capar 2004 11 1 1 1 129500 0.0 11.8
Calvin Capar 2005 2 0 0 0 0 0.0 12.7

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Calvin Capar 2002 113 108 110 109 118 111
Calvin Capar 2003 108 110 113 113 123 115
Calvin Capar 2004 105 98 106 105 116 106
Calvin Capar 2005 87 86 92 94 109 95

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd
Avkommestatistik + komplett lista över alla avkommor
Avkommestatistik endast sammanställing