Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
First Wise As H 2002 IT I-4622 AF Yankee Glide Miss Clancy Ford 100.0 0.0 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
First Wise As 101 102 101 102 # 2 1 0 0 0.78 6 13.0

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 101 102 102 102
Individ 92 90 100 92
Ind+Härst 101 103 103 103
Avk.avvik 0 0 -1 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
First Wise As 0 17 5 29.41 129500 7,617.65 14.4

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
First Wise As 2004 6 4 1 0 1153087 0.0 14.4
First Wise As 2005 9 1 2 0 369076 17.4 13.4
First Wise As 2006 8 0 1 0 55649 0.0 13.4
First Wise As 2007 17 1 0 4 129500 0.0 12.4
First Wise As 2008 28 0 0 2 211640 14.4 11.8
First Wise As 2009 14 1 0 0 300417 13.3 12.7
First Wise As 2010 2 0 0 0 2508 17.5 17.8
First Wise As 2011 1 0 0 0 0 0.0 15.8
First Wise As 2012 8 0 0 1 15503 15.6 14.6
First Wise As 2013 2 0 0 0 0 18.3 15.0

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
First Wise As 2007 110 97 105 103 111 104
First Wise As 2008 117 91 107 104 113 104
First Wise As 2009 107 92 108 107 115 106
First Wise As 2010 86 89 98 101 94 95
First Wise As 2011 81 90 97 101 90 94
First Wise As 2012 101 98 102 102 100 100
First Wise As 2013 89 93 99 101 96 97

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd
Avkommestatistik + komplett lista över alla avkommor
Avkommestatistik endast sammanställing