Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Uranus de Tyrole H 2008 FR FR-041902B Phlegyas Antilles 36.1 63.9 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Uranus de Tyrole 93 103 101 102 # 0 0 0 0 0.66 7 1.27

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 92 94 94 94
Individ 91 99 105 100
Ind+Härst 93 103 103 103
Avk.avvik 0 0 -1 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Uranus de Tyrole 0 16 7 43.75 248700 15,543.75 13.2

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Uranus de Tyrole 2010 7 2 0 1 135212 17.4 16.3
Uranus de Tyrole 2011 13 2 3 2 498205 15.6 13.8
Uranus de Tyrole 2012 21 3 2 1 533214 14.1 13.5
Uranus de Tyrole 2013 16 3 2 2 248700 13.2 11.3
Uranus de Tyrole 2014 6 1 0 0 30000 0.0 11.6

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Uranus de Tyrole 2013 111 102 107 105 112 107
Uranus de Tyrole 2014 99 95 102 102 109 102

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd