Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Brad de Veluwe H 2008 FI FI-082761 Andover Hall Amazing Ride 100.0 0.0 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Brad de Veluwe 104 127 114 123 # 14 8 6 75 0.87 5 11.89

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 103 118 109 115
Individ 90 113 110 111
Ind+Härst 102 129 114 125
Avk.avvik 3 -1 0 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Brad de Veluwe 0 12 8 66.67 2750000 229,166.67 11.7

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Brad de Veluwe 2008 0 0 0 0 454375 0.0 0.0
Brad de Veluwe 2010 3 2 1 0 74454 0.0 17.5
Brad de Veluwe 2011 7 6 1 0 2795968 0.0 11.6
Brad de Veluwe 2011 3 3 0 0 940000 0.0 13.3
Brad de Veluwe 2012 6 5 1 0 3346580 0.0 13.1
Brad de Veluwe 2012 5 4 0 0 1210000 0.0 9.7
Brad de Veluwe 2013 8 3 3 0 1299197 12.3 10.8
Brad de Veluwe 2013 4 0 0 1 600000 0.0 10.5
Brad de Veluwe 2014 1 0 1 0 18819 0.0 11.6
Brad de Veluwe 2014 1 0 0 0 0 0.0 12.5

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Brad de Veluwe 2011 93 116 112 117 111 114
Brad de Veluwe 2012 96 112 111 115 130 117
Brad de Veluwe 2013 94 96 110 113 117 109
Brad de Veluwe 2014 82 87 91 96 104 94

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd
Avkommestatistik + komplett lista över alla avkommor
Avkommestatistik endast sammanställing